कम्पनी समाचार

AOX इलेक्ट्रिक कार्यवाहक थियो अत्यधिक मूल्यांकन गरिएको द्वारा शहर नेताहरु

2019-09-26

सेप्टेम्बर १ 18 को बिहान रुईँ नगरपालिका कमेटीका सेक्रेटरी चेन शेंगफेenले झेजियांग अक्सियांग अटोकन्ट्रोल टेक्नोलोजी कम्पनीको निरीक्षण गर्नुभयो। लिमिटेड सेक्रेट चेनले अक्सियांगको उच्च प्रदर्शन इलेक्ट्रिक एक्ट्युएटर र न्यूमेटिक एक्ट्युएटरलाई पूर्ण मान्यता दिए। उनले आशा गरे कि उद्यमले नवीनता, मास्टर कोर टेक्नोलोजी, उद्यम उत्पादन विस्तार गर्न, ब्रान्ड निर्माणलाई बढावा दिन र बजार निरन्तर बढाउन सक्दछन्।


zjaox@zjaox.com