उद्योग समाचार

स्विच-प्रकार इलेक्ट्रिक एक्चुएटर

2021-09-14

स्विच प्रकारबिजुली actuatorsसंरचनात्मक रूपहरूका कारण विभाजित र अभिन्न प्रकारहरूमा विभाजित गर्न सकिन्छ, अर्थात्, तिनीहरू सामान्य स्विचिङ हुन्।बिजुली actuatorsर अभिन्न स्विचिङ इलेक्ट्रिक एक्चुएटरहरू, चयन गर्दा चित्रण गरिनु पर्छ। अन्यथा, त्यहाँ अक्सर एक मामला छ जहाँ नियन्त्रण प्रणाली टक्कर अक्सर साइट स्थापना को समयमा भएको छ।

zjaox@zjaox.com