उद्योग समाचार

इलेक्ट्रिक एक्चुएटरमा स्थिति सेन्सर

2021-06-24
हालका अधिकांश भल्भहरू बुद्धिमान एकीकृत, सर्किटरी मार्फत भल्भको स्वचालित नियन्त्रण हुन्। सर्किट प्रणालीले भल्भ खोल्ने डिग्रीको नियन्त्रण, प्रतिक्रिया र समायोजन लागू गर्दछ, र सही रूपमा सही छ, यसको फोकस भल्भ स्थितिबाट सटीक प्रतिक्रिया हो।
सक्षम गर्न को लागीबिजुली actuatorभल्भ खोल्ने डिग्री तोकिएको स्थितिमा महत्त्वपूर्ण छ भनेर सुनिश्चित गर्न चलिरहेको प्रक्रियामा भल्भलाई पत्ता लगाउन र प्रतिक्रिया दिन, स्थिति सेन्सर धेरै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै साझा स्थितिका फाइदाहरू र हानिहरू संक्षिप्त रूपमा वर्णन गर्दछबिजुली actuatorsविभिन्न बजार मा बजार मा।

बिजुली actuatorभल्भको खोल्ने निश्चित स्थितिमा छ भनी सुनिश्चित गर्न भल्भको सञ्चालनको क्रममा वास्तविक-समय पत्ता लगाउन आवश्यक छ, जसले गर्दा सम्पूर्ण फ्लुइड इन्जिनियरिङ प्रणालीको सामान्य सञ्चालन प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण, बिजुली एक्चुएटरमा स्थिति सेन्सर (जसलाई भल्भ स्थिति पत्ता लगाउने उपकरण पनि भनिन्छ) धेरै महत्त्वपूर्ण छ।

zjaox@zjaox.com