कम्पनी समाचार

AOX बिक्री विभाग को लागी शुभ सप्ताहन्त

2019-11-16

कर्मचारीहरूको सांस्कृतिक जीवनलाई समृद्ध बनाउन, कम्पनीको टोलीको एकतालाई बलियो बनाउन, कम्पनीले सबै बिक्री कर्मचारीहरूलाई Gentede Grass World मा व्यवस्थित गर्यो। हामीले बोनफायर पार्टीहरू, लाइभ-एक्शन फिल्ड CS, बीच ट्रेजर हन्ट र अन्य गतिविधिहरू अनुभव गर्यौं। यस गतिविधि मार्फत कर्मचारीहरूको शौकिया जीवनलाई मात्र समृद्ध बनाउँदैन, सबैलाई कम्पनीको न्यानोपन र मायाको अनुभव गरौं, ताकि उद्यमको एकतालाई अझ राम्रोसँग बढाउन कम्पनीको टोली भावना पूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरियो। काममा थप उत्साहका साथ कर्मचारीहरूलाई विश्राममा, भावनालाई सुधार्न दिनुहोस्।
zjaox@zjaox.com